Nedbrydning i skoven
- Aktivitetsbeskrivelse

Aktuelle feltundersøgelser

Vi arbejder med følgende mål fra STX læreplanen


- at undersøge samspil mellem arter  og deres omgivende miljø

-  at tilrettelægge og udføre eksperimenter i felten

- analysere og diskutere data fra feltundersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation

- at bearbejde kvalitative og kvantitative data

Dagens program

 • Ankomst og velkomst ved feltlaboratoriet
 • Introduktion til dagens feltarbejde 
  • Halvdelen af holdet starter med kort teori om nedbrydningens rolle i skoven. Derefter gennemgåes det praktiske feltarbejde. 
  • Den anden halvdelen af holdet arbejder på egen hånd med opgaven "nedbryder i skoven".
 • Når alle har været igennem introduktionen, så går vi i felten. Eleverne arbejder i grupper, der fordeles på lokaliteter med forskellige skovtyper. Grupperne skal i felten måle jordrespiration, indsamle blade og undersøge jordprofilen. Alle gruppe skal lave undersøgelserne i to forskellige skovtyper
 • Tilbage ved feltlaboratoriet skal der analyseres jordprøver for pH og næringstoffer. Træarter bestemmes på baggrund af de fundne blade og der opstilles hypoteser om nedbrydningshastigheden ud fra træartens C/N-forhold. 
 • Grupperne analyserer deres egne resultater og vurderer nedbrydningshastigheden i de undersøgte skovtyper i forhold til deres hypoteser. 
 • Grupperne samles og resultater sammenholdes. I fællesskab drages en konklusion om hvilke forskellige faktorer, der påvirker nedbrydningshastigheden.
 • Dagen program afsluttes med perspektivering og debat om fremtidens skovdrift.
 • Materialer:

  Miljøstyrrelsens hjemmeside. Klik her

  Nedbrydning. Skoven i skolen. Klik her

  C/N forhold og nedbrydning. Skoven i skolen. Klik her