Faciliteter

Feltlaboratoriet

Laboratoriet er indrettet med et lokale med plads til 20-25 elever samt overdækket udearealer. Her starter vi med at introducere dagens feltundersøgelser og her har vi alt det nødvendige udstyr til analyse af de prøver vi indsamler i felten. 

Når vi er på feltlaboratoriet er undervisningen organiseret så halvdelen arbejder inde og den anden halvdel ude - hvorefter der byttes 

Til feltlaboratoriet hører også bålsted, et lille køkken samt toilet.

Området

Troldbjerg feltlaboratorium ligger midt det naturskønne Gjern Bakker med direkte adgang til skov, eng og å. 

Gjern bakker er formet af den sidste istid og såkaldte falske bakker, idet at de skov og hedeklædte skrænter er opstået som en tunneldal hvor isen er smeltet væk.

Området er et nærringsfattigt og meget varieret område, der også repræsenterer mere specielle naturtyper som kildevæld, ellesump og stævningsskov.

Overnatning

I forbindelse med aktiviteter i feltlaboratoriet kan opholdet udvides med overnatning. 

Spejderhytten "Trollhytten" er nabo til feltlaboratoriet og har plads til 38 overnattende. Overnatning i shelters eller telt er også muligt. Se mere på www.trollhytten.dk

Endvidere er overnatning muligt i Landal Feriepark 200 m fra feltlaboratoriet. Her bor man i lejligheder og har adgang til svømmehal, sportshal mm. Se mere på https://www.landal.dk/park/sohojlandet