Faciliteter

Feltlaboratoriet

På Troldbjerg Feltlaboratorium er vi meget ude. Lokalet der anvendes til undersøgelser og analyse har plads til 20-25 elever. Her har vi alt det nødvendige udstyr til analyse af de prøver vi indsamler i felten.Fælles introduktion og opsamling foregår i foregår i de overdækkes udearealer, hvor de ligeledes er gruppeborde, hvor man kan sidde og arbejde. 
Til feltlaboratoriet hører også bålsted, et lille køkken samt toilet.


Området

Troldbjerg feltlaboratorium ligger midt det naturskønne Gjern Bakker med direkte adgang til skov, eng og å. 

Gjern bakker er formet af den sidste istid og såkaldte falske bakker, idet at de skov og hedeklædte skrænter er opstået som en tunneldal hvor isen er smeltet væk.

Området er et nærringsfattigt og meget varieret område, der også repræsenterer mere specielle naturtyper som kildevæld, ellesump og stævningsskov.

Overnatning

I forbindelse med aktiviteter i feltlaboratoriet kan opholdet udvides med overnatning. 

Spejderhytten "Trollhytten" er nabo til feltlaboratoriet og har plads til 38 overnattende. Overnatning i shelters eller telt er også muligt. Se mere på www.trollhytten.dk

Endvidere er overnatning muligt i Landal Feriepark 200 m fra feltlaboratoriet. Her bor man i lejligheder og har adgang til svømmehal, sportshal mm. Se mere på https://www.landal.dk/park/sohojlandet